Mine arbeidsplassar

 

Bilete Navn Type Stilling Periode Fartsområde Komentarar
 Faktor Fraktebåt, bulk Overstyrmann 25.10.08 - Fortsatt Vestlandet  
   Roslagen Fraktebåt, bulk 01.06.08 - 01.10.08 Vestlandet  
   Etne Bilferje Overstyrmann 01.04.07 - Fortsatt Leirvåg -Sløvåg  
Eidfjord Bilferje Kaptein 01.04.05 - 01.01.07 Leirvåg - Sløvåg  
Seivåg Brønnbåt Overstyrmann 01.11.02 - 01.12.02  Hordaland og Sogn Ein liten gjesteopptreden
Eidfjord Bilferje Overstyrmann - 30.04.07 Leirvåg - Sløvåg  
Heimtun Bulk Kaptein 23.12.01 Hardanger Ein litan gjesteopptreden
  Oster Bilferje Kaptein 21.05.01 - på laust Duesund - Masfjordnes
  Masfjord Bilfjerje Overstyrmann Boknafjorden Nokon gjesteopptredner om sommaren på Boknafjorden var obligatorisk så lengje BNR stod for drifta der nede.
  Nordhordland Bilferje Overstyrmann Leirvåg - Sløvåg
Bruvik Passasjerbåt Matros Hordaland og Sogn
Sira Odin Supply Lettmatros 00.00.00 Nordsjøen